Arkad Svenska/Svenska som andraspråk högstadiet grundbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Arkad är ett basläromedel i svenska och svenska som andraspråk för högstadiet som både stöttar och utmanar eleverna när det gäller att tala, lyssna, läsa och skriva. 
 

Vill du som lärare ha ett läromedel som både utmanar och stöttar dina elever i svenska och svenska som andraspråk? Då är Arkad Sv/Sva högstadiet Grundbok det du ska välja. Boken består av tre stora block: Tala, lyssna och samtala, Skönlitterära texter och Sakprosatexter. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande. Samtal och diskussion ges stort utrymme, och eleverna får guidning i att ”läsa och skriva för att lära”. Blockens alla kapitel har en tydlig arbetsgång och progression. Kapitlen innehåller:

•    genomgångar som är tydliga och stöttande, men också lyfter det lustfyllda i språket.
•    övningar som ofta innehåller gemensamma och lärarledda aktiviteter – skriv- och talaövningarna har stödstrukturer och planeringsmallar som ger alla elever möjlighet att genomföra dem på sin nivå.
•    modelltexter (till alla texttyper/genrer) som fungerar som målbilder för elevernas eget skrivande.
•    avslutande uppgifter som kan användas för bedömning.

Språkhistoria, litteraturhistoria, språkriktighet mm vävs in i övriga kapitel (till exempel i modelltexterna) och sammanfattas på översiktssidor.

Arkad Sv/Sva högstadiet Grundbok:
•    ger en bra grund att bygga undervisningen i svenska och svenska som andraspråk kring, med genomgångar och övningar som varvas
•    har struktur och tydlig progression, för både svenska och svenska som andraspråk
•    betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet 
•    är en lättarbetad och inspirerande stadiebok med allt samlat på ett ställe

 • Artikelnr: 51109725
 • Sidor: 384
 • Upplaga: 1.1
 • Utgivningsår: 2023
Om serien
Arkad – svenska och svenska som andraspråk för 7-9

Arkad – svenska och svenska som andraspråk

Arkad Svenska/Svenska som andraspråk är ett nytt basläromedel som både stöttar och utmanar eleverna i att tala, lyssna, läsa och skriva. Stort fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter både vad gäller läsning och skrivande.

Arkad svenska/sva för högstadiet:

 • Ger en bra grund att bygga undervisningen kring, med genomgångar och övningar som varvas
 • Betonar den gemensamma läsningen och det gemensamma skrivandet
 • Struktur och tydlig progression, för både svenska och svenska som andraspråk
 • Lättarbetad och inspirerande stadiebok med allt samlat på ett ställe

Fokus på berättande texter och sakprosatexter

Arkad grundbok består av tre stora block:

 • Tala, lyssna och samtala
 • Skönlitterära texter
 • Sakprosatexter

Fokus ligger på berättande texter och sakprosatexter.  Samtal och diskussion ges stort utrymme, och eleverna får guidning i att ”läsa och skriva för att lära”. I Arkad elevwebb finns sammanfattningsfilmer och självrättande övningar, och i Arkad Lärarwebb finns allt lärarmaterial och kopieringsunderlag.

Bläddra i smakprov av Arkad basbok 

Genomgångar, övningar, modelltexter och uppgifter

 Arkad basbok har en tydlig arbetsgång och progression. Varje kapitel innehåller:

 • genomgångar som är tydliga och stöttande, men också lyfter det lustfyllda i språket
 • övningar som ofta innehåller gemensamma och lärarledda aktiviteter
 • modelltexter till alla texttyper, som fungerar som målbilder för elevernas eget skrivande
 • avslutande uppgifter som kan användas för bedömning.

Innehållet i Arkad är så tydligt! Precis vad som behövs för sva-eleverna (och för de flesta elever faktiskt).  

Susanne Andersson, Ängås skola, Svanesund