Insteg Fordonsteknik, digital träning, lärare, 18 mån

Insteg Fordonsteknik, digital träning, lärare, 18 mån

, Lars- Åke Karlsson
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Insteg Fordonsteknik Öva är ett digitalt läromedel med arbetsuppgifter för faktaboken Insteg Fordonsteknik. Alla uppgifter rättas automatiskt och elevernas svar registreras i portalens rapportverktyg där du som lärare i detalj kan följa deas resultat.

Alla Gleerups digitala läromedel säljs alltid både som elev och lärarlicenser. De innehåller i stort sett samma material, men lärarversionen har även funktioner för elevadministration.

Insteg Fordonsteknik är en faktabok på grundläggande nivå, en ”instegs-bok”. Boken är inte anpassad till någon särskild gymnasiekurs.
De första kapitlen tar upp verktygs- och maskinlära, arbetsmiljön på fordonsverkstäder och grunderna i fordonsservice och -besiktning. Därefter följer en översikt över ett fordons huvudkomponenter. Resterande kapitel, som är huvuddelen av boken, går mer detaljerat genom huvudkomponenternas funktion och de olika ”systemen” i ett fordon.
Insteg Fordonsteknik är en nedbantad, till viss del förenklad version av boken Prestanda Bas. Texten har bearbetats så att den är lättläst. Den grafiska utformningen har gjorts så att innehållet är lättöverskådligt. Texten har inga avstavningar.
Materialet är speciellt lämpligt för elever med särskilda behov och elever som går introduktionsutbildningar.

  • Artikelnr: 40692023