Insteg Fordonsteknik, digitalt läromedel, elev, 18 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här

Insteg Fordonsteknik är ett heltäckande digitalt läromedel som är framtaget för elever på yrkesintroduktion och för elever med särskilda behov.

Aktuellt innehåll med hög kvalitet
Med Insteg Fordonsteknik får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. Läromedlet är mindre omfångsrik och till viss del förenklad version av Prestanda bas 3.0 Fordonsteknik, digitalt läromedel.

Interaktivt och multimodalt
Bildmaterialet är delvis förnyat och tekniken uppdaterad. Många animeringar underlättar inlärning och förståelse av funktioner och konstruktioner.

Lärarstöd
I Insteg Fordonsteknik finns lärarstöd.

Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse.  Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Dessutom går det att få all text uppläst med talsyntes.

Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering
Insteg Fordonsteknik täcker kursplanens alla delar och innehållet är uppbyggt med en tydlig progression. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

Studiestöd på arabiska, somaliska och dari
I Insteg Fordonsteknik finns ett integrerat studiestöd på arabiska, somaliska och dari som riktar sig till nyanlända elever. Studiestödet är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet, och aktiveras via ILT Inläsningstjänst.

  • Artikelnr : 40691569