Insteg Godshantering, digital elevträning, 18 mån

Insteg Godshantering, digital elevträning, 18 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Insteg Godshantering Öva är ett digitalt läromedel med arbetsuppgifter för faktaboken Insteg Godshantering. Alla uppgifter rättas automatiskt och elevernas svar registreras i portalens rapportverktyg där du som lärare i detalj kan följa deras resultat.

Alla Gleerups digitala läromedel säljs alltid både som elev och lärarlicenser. De innehåller samma material, men lärarversionen har även funktioner för elevadministration.

Insteg Godshantering är läromedel som ger en god introduktion till arbete i lager och godsterminaler samt viktiga baskunskaper för truckkörning.
  • Artikelnr: 40691620