LEX Rätten och samhället, 2:a upplagan
Prova

LEX Rätten och samhället, 2:a upplagan

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
LEX är en läromedelsserie i juridik som täcker gymnasieskolans samtliga tre kurser i juridik. Läromedlen kan läsas av alla som är intresserade av juridik och fungerar även som introduktionslitteratur vid högskolestudier. LEX finns både som tryckt och digitalt läromedel. 

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok innehåller fyra teman:

• Konstitutionell rätt
• Internationell rätt med EU-rätt
• Straffrätt
• Processrätt

Läromedlet är utvecklat för gymnasiekursen Rätten och samhället. Här förenas teori med praktik, denna faktabok innehåller såväl övningsuppgifter som djupare diskussionsfrågor. Läromedlet tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål. Vidare behandlar den straffrättens grundläggande frågor om bland annat vad som utgör ett brott och vilka de rättsliga konsekvenserna kan bli för den som begår ett brott. Läromedlet belyser också Europarätt och tar upp det internationella skyddet för mänskliga rättigheter.

Denna andra upplaga har kompletterats och utökats med ett antal övningsuppgifter indelade i: Rätt eller fel, Faktafrågor, Lagtext-övningar och Fall.  Innehållet har omarbetats och aktualiserats. Dessutom finns många nya, relevanta faktarutor.

LEX Rätten och samhället, fakta- och övningsbok i korthet:

• utvecklad för gymnasiekursen Rätten och samhället
• ger teoretisk kunskap och praktisk träning
• tar upp grunden för det svenska domstolsväsendets uppbyggnad samtidigt som det ger en praktisk vägledning för processen i brottmål respektive tvistemål
 • Artikelnr: 51103877
 • Sidor: 384
 • Upplaga: 2.3
 • Utgivningsår: 2020
 • Recensioner

  Dle av recension publicerad i BTJ-häftet nr 19, 2020
  Lektör Kent Lindkvist

  [...] Denna lärobok ger en omfattande, pedagogisk och välskriven introduktion till fyra rättsområden: den konstitutionella rätten med grundlagarna, det svenska statsskicket och de mänskliga rättigheterna; den internationella rätten, särskilt EU-rätten; brott och straffrätt; processrätten i brottmål och tvistemål med bevisning och dom. Boken innehåller sjutton avsnitt som vart och ett avslutas med sammanfattning av relevanta fakta och lagtexter samt instuderingsfrågor i form av rätt- och felpåståenden. Det finns ett 80-tal foton, ett 20-tal figurer och tablåer, närmare 70 faktarutor, 21 exempelrutor, 45 rättsfallsrutor, 23 diskussionsrutor, närmare 40 övningsuppgifter samt ett sakregister med över 400 uppslagsord. Boken kan även läsas av en intresserad allmänhet och kan användas som referensbok. Denna andra upplaga är uppdaterad särskilt inom straffrätten och med många aktuella exempel sedan första upplagan 2013, som bör bytas ut.

  Helhetsbetyg: 5/5

Lex – juridik för gymnasieskolan

Lex

Lex är en läromedelsserie i juridik för gymnasiekurserna Privatjuridik, Affärsjuridik samt Rätten och samhället. Här förenas träning med praktik. Serien består av tryckta böcker och digitala läromedel.

Mer om serien