Grundskola F-6

Maud Ejenstam

Affärsområdeschef Grundskola

maud.ejenstam@gleerups.se
040-20 98 41

Monica Carlsson

Läromedelsutvecklare moderna språk

monica.carlsson@gleerups.se
040-20 98 82

Ewa Ekdahl

Läromedelsutvecklare matematik

ewa.ekdahl@gleerups.se
040-20 98 63

Jessica Nööjd Eklund

Läromedelsutvecklare svenska (F-3)

jessica.noojd.eklund@gleerups.se
040-20 98 39

Catarina Hansson

Läromedelsutvecklare matematik, svenska, fn sjukskriven

catarina.hansson@gleerups.se
040- 20 98 06

Olga Pugachova

Läromedelsutvecklare matematik, NO (4-9)

olga.pugachova@gleerups.se
040-20 98 81

Erik Rönningberg

Läromedelsutvecklare svenska, SO (4-6)

erik.ronningberg@gleerups.se
040-20 98 72

Louise Sjöström

Läromedelsutvecklare matematik, NO (F-3)

louise.sjostrom@gleerups.se
040-20 98 62

Marina Walker

Läromedelsutvecklare svenska, svenska som andraspråk, engelska

marina.walker@gleerups.se
040-20 98 30

Tove Domell

Projektledare kommunikation grundskola (F-9)

tove.domell@gleerups.se
040-20 98 32