Grundskola 7-9

Maud Ejenstam

Affärsområdeschef - Grundskola

maud.ejenstam@gleerups.se
040-20 98 41

Inger Blomquist

Läromedelsutvecklare svenska

inger.blomquist@gleerups.se
040-20 98 11

Monica Carlsson

Läromedelsutvecklare engelska, tyska

monica.carlsson@gleerups.se
040-20 98 82

Niclas Ekelund

Läromedelsutvecklare matematik, NO

niclas.ekelund@gleerups.se
040-20 98 40

Marie Kindblad

Läromedelsutvecklare moderna språk

marie.kindblad@gleerups.se
040-20 98 60

Olga Pugachova

Läromedelsutvecklare matematik, NO (4-9)

olga.pugachova@gleerups.se
040-20 98 81

Ulf Wagner

Läromedelsutvecklare SO/Kartor

ulf.wagner@gleerups.se
040-20 98 43

Tove Domell

Projektledare kommunikation grundskola (F-9)

tove.domell@gleerups.se
040-20 98 32