Universitet och högskola

Annika Möller

Affärsområdeschef universitet och högskola, förläggare rektorsutbildning, kontaktperson för juridik

annika.moller@gleerups.se
040-20 98 70

Hanna Wettermark

Nina Nordh

Redaktör universitet och högskola

nina.nordh@gleerups.se
040-20 98 99

Hannah Lygård

Projektledare kommunikation universitet och högskola, fn föräldraledig

hannah.lygard@gleerups.se
040-20 98 76

Marika Brahed

Marknadsförare universitet och högskola

marika.brahed@gleerups.se
040-20 98 27