Universitet och högskola

Annika Möller

Affärsområdeschef universitet och högskola, förläggare rektorsutbildning, socialt arbete, övrig samhällsvetenskap och metod

annika.moller@gleerups.se
040-20 98 70

Hanna Wettermark

Förläggare lärarutbildning, statsvetenskap och metod

hanna.wettermark@gleerups.se
040-20 98 57

Hanna Bergström

Redaktör universitet och högskola

hanna.bergstrom@gleerups.se
040-20 98 60

Hannah Lygård

Projektledare kommunikation universitet och högskola

hannah.lygard@gleerups.se
040-20 98 76