Företagsledning

Lars Åkerblom

vice VD, affärsområdeschef för gymnasium och vuxenutbildning och utveckling digitala läromedel

lars.akerblom@gleerups.se
040-20 98 22

Elisabeth Lennartsdotter

Annika Möller

Affärsområdeschef universitet och högskola

annika.moller@gleerups.se
040-20 98 70

Maud Ejenstam

Affärsområdeschef grundskola

maud.ejenstam@gleerups.se
040-20 98 41

Marcus Ander

Konceptutvecklare digitala läromedel

marcus.ander@gleerups.se
040-20 98 73

Michelle Klugman