Gymnasium och vuxenutbildning

Lars Åkerblom

Affärsområdeschef Gy/vux, kontaktperson för BF

lars.akerblom@gleerups.se
040-20 98 22

Jessica Anderlind

Läromedelsutvecklare svenska, sva, sfi, psykologi

jessica.anderlind@gleerups.se
040-20 98 09

Cecilia Barnes

Läromedelsutvecklare SO, kinesiska

cecilia.barnes@gleerups.se
040-20 98 51

Per-Olof Bergmark

Läromedelsutvecklare matematik, fysik, programmering

per-olof.bergmark@gleerups.se
040-20 98 07

Monica Carlsson

Läromedelsutvecklare engelska

monica.carlsson@gleerups.se
040-20 98 82

Niclas Ekelund

Läromedelsutvecklare biologi, kemi och naturkunskap

niclas.ekelund@gleerups.se
040-20 98 40

Mathilda Ekman

Sanna Lundberg

Läromedelsutvecklare yrkesämnen (FT, EE)

sanna.lundberg@gleerups.se
040-20 98 54

Mattias Lygård

Läromedelstutvecklare svenska, religionskunskap, filosofi

mattias.lygard@gleerups.se
040-20 98 23

Annika Pennanen

Läromedelsutvecklare företagsekonomi och juridik

annika.pennanen@gleerups.se
040-20 98 61

Olga Pugachova

Läromedelsutvecklare matematik gymnasieskola och grundvux

olga.pugachova@gleerups.se
040-20 98 81

Stina Willquist

Läromedelsutvecklare VO

stina.willquist@gleerups.se

Malin Arnberg

Läromedelsutvecklare BF och VO, fn föräldraledig

malin.arnberg@gleerups.se
040-20 98 36

Claudia Todorovska

Projektledare kommunikation Gy/vux

claudia.todorovska@gleerups.se
040-20 98 52