Utveckling digitala läromedel

Om du använder Gleerups digitala läromedel och har frågor eller behöver support så kontakta vår kundservice på mejl info@gleerups.se eller telefon 040-20 98 10.

Lars Åkerblom

Marcus Ander

Hans Ekdahl

Teknisk projektledare digitala läromedel och teknisk support

hans.ekdahl@gleerups.se
040-20 98 13

Cecilia Fälth

Projektägare digital utveckling

cecilia.falth@gleerups.se
040-20 98 83

Lotta Persson

Processledare digital skolutveckling

lotta.persson@gleerups.se
040-20 98 02

Gent Wennmo

Teknisk projektledare digitala läromedel och teknisk support

gent.wennmo@gleerups.se

Christofer Ljungberg Åström