Marknad och kommunikation

Elisabeth Lennartsdotter

Marika Brahed

Tove Domell

Projektledare kommunikation F-9

tove.domell@gleerups.se
040-20 98 32

Elsa-Maria Gustavsson

Projektledare marknadskommunikation

elsa-maria.gustavsson@gleerups.se
040-20 98 95

Charlotta Lindkvist

Hannah Lygård

Projektledare kommunikation Universitet och högskola

hannah.lygard@gleerups.se
040-20 98 76

Claudia Todorovska

Projektledare kommunikation Gy/vux

claudia.todorovska@gleerups.se
040-20 98 52

Maria Wallmark