Produktion

Ingvild Kristoffersen

Felicia Scholz Ahlgren

Ulric Alstermark

Annika Blomgren

Janna Hempel

Digital producent, föräldraledig t.o.m. 31/10 2020

janna.hempel@gleerups.se
040-20 98 21

Cecilia Larsson

Alexandra Meurling

Hanna Olsson

Jesper Olsson

Katarina Weström