Gästskribent Tove Phillips: Förändrad struktur för barn- och fritidsprogrammet

Från och med den 1 juli i år gäller den nya strukturen för barn- och fritidsprogrammet. Tove Phillips, lärare och författare till flera läromedel för Gleerups, skriver om förändringarna och det nya läromedlet Socialt arbete 1+2 samt reviderade Psykologi 1.  

Förändringen för barn- och fritidsprogrammet som börjar gälla den 1 juli innebär att det istället för dagens tre inriktningar kommer att finnas två inriktningar på programmet: Fritid och hälsa samt Pedagogiskt och socialt arbete

Rimliga förändringar
Att de tidigare inriktningarna Pedagogiskt arbete och Socialt arbete har slagits ihop känns rimligt. Det är två områden som går hand i hand och många av eleverna på barn- och fritidsprogrammet blir verksamma inom yrken som berör båda. Elevassistenter som arbetar i skolans värld måste ha pedagogisk kompetens såväl som kunskaper om hur funktionsvariationer och social problematik påverkar individens förutsättningar. Likaså behöver personliga assistenter, vars huvudsakliga uppgift är att ge stöd och omsorg i vardagen, ha kännedom om hur man på ett pedagogiskt sätt hjälper människor i deras utveckling och lärande.

Två kurser i Socialt arbete
En av de största förändringarna är att kursen Socialt arbete som tidigare var på 200 poäng har delats upp i två kurser, Socialt arbete 1 och Socialt arbete 2, på 100 poäng vardera. Innehållet har alltså fördelats mellan dessa två kurser, men det har också tillkommit en del nytt, exempelvis större fokus på teorier och begrepp samt ett utökat etik-innehåll.

Läromedel anpassade efter nya strukturen
För att anpassa Gleerups läromedel till den nya strukturen har vi tagit fram en ny, uppdaterad version av läroboken Socialt arbete, som nu täcker såväl Socialt arbete 1 och Socialt arbete 2. Boken har två delar och är uppbyggd med samma pedagogiska struktur som tidigare. Ett nytt kapitel i Socialt arbete 1 handlar om begrepp och teorier. Här får man grunderna i de klassiska sociologiska perspektiven och hur samhällets olika strukturer påverkar individens förutsättningar och möjligheter i livet. Att ha med sig teorierna som ligger bakom vårt samhälles utveckling och det sociala arbetet skapar en ökad förståelse och kompetens, även i det praktiska arbetet.

Fokus på etik
I Socialt arbete 2 finns ett nytt kapitel med fokus på etik. Här ges först en teoretisk bakgrund till etik och olika etiska förhållningssätt. Men det tar också upp exempel på etiska dilemman och värdekonflikter som kan uppstå i det sociala arbetet samt riktlinjer för socialarbetare. Det är viktigt att eleverna får med sig dessa riktlinjer, men också att de får möjlighet att diskutera hur man ska förhålla sig i situationer där det inte är självklart vad som är rätt och fel.

Psykologi
Passande nog så kommer Gleerups nu också med en ny utgåva av läromedlet Psykologi 1, en av de kurser som kan ges som programfördjupning på barn- och fritidsprogrammet. Liksom alla andra uppdaterade utgåvor har den en ny, fräsch layout och åtta nya fördjupningsuppslag med intresseväckande teman.

Tove Phillips

11 Jun 2021