Koll på förändringar i kurs- och ämnesplaner?

Grundskolans reviderade kursplaner flyttas fram. För gymnasiet däremot gäller de förändrade ämnesplanerna från och med höstterminen. Har du koll på vad förändringarna innebär? Vad gör Gleerups för att anpassa läromedlen? Vi på Gleerups arbetar för fullt för att du ska kunna känna dig trygg med att dina läromedel ska vara anpassade enligt förändringarna.

Den 1 juli 2021 träder nya ämnesplaner i matematik, engelska och moderna språk i kraft samt förändringar i åtta yrkesprogram för gymnasieskolan. På Gleerups anpassas sortimentet för att passa alla nya ämnes- och kursplaner.

Som läromedelsförlag har Gleerups varit i diskussion med Skolverket kring justeringen av ämnes- och kursplaner sedan mer än ett år tillbaka.

– Detta har inneburit att vi har hunnit fundera en hel del kring förändringarna och vilka ändringar som behöver göras i våra läromedel. Som vanligt försöker vi hitta en väg där nya förändringar och tradition i skolans undervisning kan mötas, säger Per-Olof Bergmark, läromedelsutvecklare i matematik.

Här får du koll på vad som förändas i ditt ämne. 
 

Matematik

Ändringarna innebär att kunskapskraven blir kortare och istället mer övergripande. Relevansmålet plockas bort, det blir därmed sex förmågor kvar. Innehållet i flera av kurserna ändras.

Gleerups tar därför fram både helt nya läromedel och reviderade läromedel. 

Läs mer om vad som är på gång 
 

Engelska 

Ändringarna innebär ett förtydligande av progressionen och att delar från kunskapskrav flyttas till centralt innehåll. Fakta och förståelse betonas och kunskapskraven är mindre omfattande och mindre detaljerade.

Läromedlen Pick & Mix och Viewpoints är anpassade enligt den nya ämnesplanen. Bland annat så kommer bedömningsmatriserna i lärarmaterialet till Pick & Mix uppdateras. 

Läs mer om Pick & Mix
Lär mer om Viewpoints

Vård- och omsorgsutbildningen

Här förändras programstrukturen och det innebär ändrade kurser för vård- och omsorgsutbildningar på såväl gymnasiet som på vuxenutbildning. Förändringarna syftar till att skapa en utbildning som blir mer enhetlig på ett nationellt plan.

Gleerups utvecklar en rad nya läromedel anpassade efter  förändringarna  och tar fram en titel till varje ny kurs. 

Läs mer om vad som är på gång 
 

Barn- och fritidsprogrammet

Här innebär förändringarna att inriktningarna pedagogiskt arbete och socialt arbete slås samman och blir pedagogiskt och socialt arbete. Som en följd av detta revideras ämnet socialt arbete och kurserna Socialt arbete 1 och Socialt arbete 2 skapas.

Gleerups tar fram ett nytt läromedel för de två nya kurserna, Socialt arbete 1+2. 

Läs mer om Socialt arbete 1+2

09 Mar 2021