Happy Year 3, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Happy Year 3, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C-nivåer.

Happy Year 3 Digitalt lärarmaterial är lärarens komplement till de tryckta böckerna Happy Year 3 Textbook och Workbook. Det digitala lärarmaterialet innehåller flera olika delar som kan vara till hjälp i din undervisning:
•    Beskrivning av texternas nivåer och de olika typer av elevövningar som finns i materialet
•    Måldokument och deltest som kan användas som avstämning för att se vilka moment som behöver tränas mer,
•    Texter och Listening Activity inlästa som ljudfiler, samt facit till Workbook
•    Tips på extraövningar
•    Lekar, sånger och rim

Du som lärare behöver en lärarlicens för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever som använder Happy Year 3 Digital elevträning.

Happy i korthet:
•    ett individanpassat material som ger varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
•    engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
•    innehåller målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför


 

  • Artikelnr: 40688422
Om serien
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

  • Tydlig, målinriktad inlärningsgång som hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • Lätt att individanpassa och ge varje elev den träning och de utmaningar hen behöver
  • Engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • Målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Happy 4-6

Happy F-3

Det bästa för mig är allt som finns i lärarmaterialet till Happy: många självtester, extraövningar, reparationsövningar och diagnoser!  

Susanne Appelros, Hjärups skola