Happy Year 5, digital elevträning, 12 mån

Happy Year 5, digital elevträning, 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer.  Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på. Lärarmaterialet underlättar för dig som lärare att individanpassa - med hjälp av nivåindelade diagnoser, reparationsövningar och kommunikationsövningar.
Till materialet finns också digitala lärverktyg i form av en digital elevträning och ett digitalt lärarmaterial.

Happy digital elevträning Year 5
Happy digital elevträning Year 5 är elevens komplement till de tryckta böckerna Happy Textbook Year 5 och Happy Workbook Year 5. Det digitala materialet ger möjlighet till ytterligare individualisering och variation med interaktiva övningar. Det kan också vara ett sätt för vissa elever att bli stimulerade och intresserade av engelskan. 
Den digitala elevträningen ger ännu ett sätt att träna och befästa det som finns i Textbook och Workbook. I den digitala elevträningen finns också alla texter och Listening Activity till Workbook inlästa som ljudfiler, samt facit till Workbook. 
Du som lärare behöver en lärarlicens för att kunna följa dina elevers resultat, administrera och kommunicera med dina elever.
 
Happy är:
• ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
• engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
• målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Författare till Happy Year 5:
Chris Sutcliffe - har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England.
Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon bor och arbetar i Stockholm och har arbetat som lärare sedan 2005
Catarina Hansson har arbetat som lärare i drygt 20 år och som författare i 10 år. Catarina Hansson är bosatt i Hörby, Skåne.

  • Artikelnr: 40673800
Om serien
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

  • Tydlig, målinriktad inlärningsgång som hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • Lätt att individanpassa och ge varje elev den träning och de utmaningar hen behöver
  • Engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • Målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Happy 4-6

Happy F-3

Det bästa för mig är allt som finns i lärarmaterialet till Happy: många självtester, extraövningar, reparationsövningar och diagnoser!  

Susanne Appelros, Hjärups skola