Happy Teacher's Guide Year 4

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida. Eleverna ser tydligt vilka moment de kommer att träna på och under arbetets gång kan de gå tillbaka till målsidan och bocka av sina kunskaper. Till serien finns också webbaserade lärverktyg.

Inspelade texter och hörförståelseövningar finns tillgängliga kostnadsfritt på gleerups.se

Happy Teacher’s Guide Year 4

Lärarhandledningen till Happy Year 4 är ett välfyllt hjälpmedel som underlättar för dig som pedagog. Här finner du material för ytterligare individualisering i klassen. Som hjälp för din och elevernas egen bedömning finns självtesten till varje unit och diagnoser på två nivåer efter var tredje unit. Alla målen från workbook finns samlade på en sida som en enkel checklista för varje elev t.ex. inför utvecklingssamtal.


Happy är:

 • ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
 • engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
 • målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför


Författare till Happy Year 4:
Chris Sutcliffe - har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England.
Mirja Mälström Timling - utbildad lärare i svenska, engelska och SO och har arbetat som lärare sedan 2003. Hon bor i Västerås och arbetar på en liten F-6 skola.
Ingela Thunman - utbildad 1-9 lärare i svenska/historia och engelska. Hon bor i Västerås och har arbetat som lärare sedan 1999.

 

 • Artikelnr : 40668363
 • Sidor : 132
 • Upplaga : 1.12
 • Utgivningsår : 2010
Om serien
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

 • Tydlig, målinriktad inlärningsgång som hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
 • Lätt att individanpassa och ge varje elev den träning och de utmaningar hen behöver
 • Engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
 • Målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Happy 4-6

Happy F-3

Det bästa för mig är allt som finns i lärarmaterialet till Happy: många självtester, extraövningar, reparationsövningar och diagnoser!  

Susanne Appelros, Hjärups skola