Happy Year F-2 Elevbok

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse.

Happy Elevbok F-2
Lekfull undervisning i engelska för de yngsta på barnens egna villkor. Följ huvudpersonerna Ava, Joe och deras kompis Rat i vardagen. Enkla och elevnära uppgifter och varma illustrationer gör det lätt att lära sig engelska. Övningar för individuellt arbete, parövningar och gruppuppgifter ger variation. Rim, ramsor och sångtexter till välkända melodier finns också. Instruktioner till läraren hittar du på respektive sida i elevboken.

Till Happy F-2 finns också ett digitalt lärarmaterial med underlag för gemensamma genomgångar, inspelade texter, sånger och rim.

Happy är:

 • lekfull undervisning för det första mötet med engelskan
 • ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
 • målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför
 • Artikelnr : 40675682
 • Sidor : 48
 • Upplaga : 1.13
 • Utgivningsår : 2012
Om serien
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

 • Tydlig, målinriktad inlärningsgång som hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
 • Lätt att individanpassa och ge varje elev den träning och de utmaningar hen behöver
 • Engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
 • Målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Happy 4-6

Happy F-3

Det bästa för mig är allt som finns i lärarmaterialet till Happy: många självtester, extraövningar, reparationsövningar och diagnoser!  

Susanne Appelros, Hjärups skola