Happy Year 5, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Happy Year 5, digitalt lärarmaterial, 12 mån

Chris Sutcliffe, Ingela Thunman, Mirja Mälström Timling, Sofia Thelander
Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt

Happy F-6 är ett läromedel i engelska som sätter kunskap, nytta och motivation i centrum. Happy F-6 har en tydlig målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A–C nivåer. 
Alla i klassen arbetar med A-texterna och sedan individualiseras arbetet i klassen utifrån kunskap och intresse. I Textbook finns gloslistor i anslutning till texten och i slutet av boken finns en alfabetisk ordlista med fonetiska tecken. Varje unit i workbook inleds med en målsida där eleverna tydligt ser vilka moment de kommer att träna på. Till materialet finns också digitala lärverktyg i form av en digital elevträning och ett digitalt lärarmaterial.

Happy Digitalt lärarmaterial Year 5
Här finns självtest och diagnoser på olika nivåer som hjälper dig att mäta hur dina elevers kunskaper motsvarar målen. Alla texter och lyssningsövningar finns inlästa som ljudfiler. Här finns också extraövningar både för de elever som behöver öva mer och för de som behöver utmaningar. Till varje unit finns också och "grammar repair" för ytterligare repetition. Som lärare får du alltså samma material som finns i det tryckta lärarmaterialet, men i digital form. Dessutom ett urval av samtalsbilder, lektionsplaneringar och glosförhör.
Happy är:
• ett individanpassat material som ge varje elev den träning och de utmaningar han/hon behöver
• engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
• målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Författare till Happy Year 5:
Chris Sutcliffe - har arbetat som lärare i över 30 år och bor i Lincolnshire, England.
Sofia Thelander är F-6-lärare med specialinriktning mot engelska. Hon bor och arbetar i Stockholm och har arbetat som lärare sedan 2005.

  • Artikelnr: 40673817
Om serien
Happy – basläromedel i engelska för F-6

Happy – sätter varje elev i centrum

Med tydliga och konkreta mål blir eleverna medvetna om sin egen språkutveckling. Happy har en tydlig, målinriktad inlärningsgång och uppdelning i A-C-nivåer. Det är lätt för dig som lärare att individanpassa, och att motivera varje elev i sitt lärande.

  • Tydlig, målinriktad inlärningsgång som hjälper eleverna att nå kunskapsmålen
  • Lätt att individanpassa och ge varje elev den träning och de utmaningar hen behöver
  • Engagerande texter som väcker läslust hos eleverna
  • Målbaserade övningar som gör eleverna medvetna om vad de ska lära sig och varför

Happy 4-6

Happy F-3

Det bästa för mig är allt som finns i lärarmaterialet till Happy: många självtester, extraövningar, reparationsövningar och diagnoser!  

Susanne Appelros, Hjärups skola