Funktionsförmåga 2, digital, elevlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Funktionsförmåga 2 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.
 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Funktionsförmåga 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt.
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Hur påverkar neuropsykiatriska funktionsnedsättningar – som t.ex. autism, ADHD och ADD – individens vardag och livsvillkor?
Hur påverkar en förvärvad hjärnskada en individs livsföring?
Vilka olika specialpedagogiska hjälpmedel och arbetssätt förekommer?
Hur fungerar särskolan och vilka andra anpassade verksamheter och utbildningar finns?
Vilka stöd- och hjälpinsatser förekommer inom området funktionsnedsättning för att underlätta individens möjlighet att aktivt delta i samhället?
Hur planeras, genomförs, dokumenteras och utvärderas stöd- och hjälpinsatser till den enskilde?
Hur kan olika pedagogiska arbetssätt, metoder och förhållningssätt främja individens självbestämmande och möjlighet till utveckling?
 
Interaktivt och multimodalt 

Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen.
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 
Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
Funktionsförmåga 2 täcker kursplanens alla delar. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering.

  • Artikelnr: 51106298
Om serien
Funktionsförmåga och funktionsnedsättning – för vård- och omsorgsutbildning

Funktionsförmåga 1 och 2

Funktionsförmåga 1 och 2 är läromedel för kurserna Funktionsförmåga och funktionsnedsättning 1 och 2 inom vård- och omsorgsutbildning. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.