Psykiatri 1, elevbok, 2:a uppl

Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Psykiatri 1 täcker in hela kursen Psykiatri 1 (från 1/7 2021). Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Psykiatri 1, elevbok fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Psykiatri 1, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetet inom psykiatrins komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
• På vilket sätt har olika teorier påverkat hur psykiatrivården ser ut idag?
• Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och störningar samt hur ger man vård och omsorg vid dessa?
• Vilka kunskaper och förmågor behöver ett vårdbiträde eller en undersköterska ha för att jobba inom psykiatrin?
• Vilka förmågor i kommunikation behövs i yrket?
• Vilka lagar och regler styr psykiatrin?
• Vilka sociala insatser kan bli aktuella och hur fungerar de?
• Hur arbetar man med rehabilitering och habilitering?
• På vilket sätt kan vårdbiträdet eller undersköterskan stötta en brukare eller patient genom ett professionellt förhållningssätt?

Psykiatri 1, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 51105307
  • Sidor: 208
  • Upplaga: 2.4
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Psykiatri – för vård- och omsorgsutbildning

Psykiatri 1 och 2

Psykiatri 1 och 2 är tillgängliga och inkluderande läromedel i psykiatri för vård- och omsorgsutbildning. Läromedlen gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 12, 2021
Lektör Margareta Fridstjerna

[...] Denna andra upplaga av Psykiatri 1 är skriven enligt Gy 2011 och har en tydlig koppling till det centrala innehållet i kursbeskrivningen som gäller från 30 juni 2021. [...] Boken ger en god grund för förståelse av psykisk hälsa och ohälsa i dagens samhälle samt redogör för olika modeller som förklarar psykisk ohälsa. Kommunikation, bemötande och förhållningssätt klargörs och utgör viktiga inslag i den personcentrerade psykiatriska omvårdnaden. Samhällets olika stödformer samt lagar och bestämmelser ger god strukturell inblick för verksamheten. De två sista kapitlen behandlar psykiska störningar och sjukdomar samt kriser och krishantering. Boken har genomgående en tydlig pedagogisk struktur och avslutar varje kapitel med begreppsförklaringar, sammanfattning och instuderingsfrågor. Kopplat till boken finns en lärarhandledning och en lärarwebb med ytterligare undervisningsmaterial. Läroboken är ämnad för gymnasium, vuxenutbildning och lärlingsutbildning. En utmärkt lärobok, som stimulerar till viktig kunskapsinhämtning.

Helhetsbetyg: 5/5