Psykiatri 2, elevbok

Av Susanne Niemi
Bok
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Psykiatri 2 täcker in hela kursen Psykiatri 2. Läromedlet består av elevbok, digitalt läromedel, lärarhandledning och lärarwebb.

I Psykiatri 2, elevbok, fördjupar vi oss i de arbetsuppgifter, den teoretiska kunskap och de praktiska färdigheter som behövs inom vårdyrket. Psykiatri 2, elevbok vill ge eleverna en helhetssyn på människan som vårdas och förståelse för vård- och omsorgsarbetet inom psykiatrins komplexa uppgifter.

Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
● Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och störningar samt hur ger man vård och omsorg vid dessa?
● Vilka kunskaper och förmågor behöver ett vårdbiträde eller en undersköterska ha för att jobba inom psykiatrin?
● Vilka förmågor i kommunikation behövs i yrket?
● Vilka lagar och regler styr psykiatrin?
● Vilka sociala insatser kan bli aktuella och hur fungerar de?
● Hur arbetar man med rehabilitering och habilitering?
● På vilket sätt kan vårdbiträdet eller undersköterskan stötta en brukare eller patient genom ett professionellt förhållningssätt?

Psykiatri 2, elevbok är:
• tillgänglig med ett enkelt språk
• ett modernt och aktuellt läromedel
• ett läromedel som väcker intresse och gör eleverna aktiva i sitt lärande

  • Artikelnr: 51105314
  • Sidor: 200
  • Upplaga: 1.3
  • Utgivningsår: 2021
Om serien
Psykiatri – för vård- och omsorgsutbildning

Psykiatri 1 och 2

Psykiatri 1 och 2 är tillgängliga och inkluderande läromedel i psykiatri för vård- och omsorgsutbildning. Läromedlen gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.

Recensioner

Del av recension publicerad i BTJ-häftet nr 11, 2021.
Lektör Margareta Fridstjerna  

[...] Det är en välstrukturerad bok som spänner över breda områden inom psykiatrisk verksamhet, som fördjupar förståelsen av psykisk ohälsa och olika sjukdomstillstånd. Varje kapitel inleds med en fallbeskrivning följt av innehåll, viktiga begrepp och det centrala kapitlets kunskapsinnehåll med reflektions- och diskussionsfrågor. I slutet finns sammanfattning och instuderingsfrågor. Läroboken är ämnad för gymnasie- och vuxenutbildning samt lärlingsutbildning. Den är även tillämpningsbar för en-till-en-metoden. En digital version, som innehåller fördjupade fallbeskrivningar och pedagogiska uppgifter finns att tillgå liksom lärarhandledning. Boken är ett utmärkt läromedel, som inbjuder till eftertanke, förståelse, bearbetning, kunskaper och god omvårdnad.

Helhetsbetyg: 5/5