Psykiatri 2, digital, elevlicens 12 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Psykiatri 2 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.
 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Psykiatri 2 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. 
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:
Vilka är vanligt förekommande sjukdomar och störningar samt hur ger man vård och omsorg vid dessa?
Vilka kunskaper och förmågor behöver ett vårdbiträde eller en undersköterska ha för att jobba inom psykiatrin?
Vilka förmågor i kommunikation behövs i yrket?
Vilka lagar och regler styr psykiatrin?
Vilka sociala insatser kan bli aktuella och hur fungerar de?
Hur arbetar man med rehabilitering och habilitering?
På vilket sätt kan vårdbiträdet eller undersköterskan stötta en brukare eller patient genom ett professionellt förhållningssätt?
 
Interaktivt och multimodalt 
Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen. 
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 
Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 
Psykiatri 2 täcker kursplanens alla delar. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 51106236
Om serien
Psykiatri – för vård- och omsorgsutbildning

Psykiatri 1 och 2

Psykiatri 1 och 2 är tillgängliga och inkluderande läromedel i psykiatri för vård- och omsorgsutbildning. Läromedlen gör komplexa sammanhang och teorier begripliga och ger nya möjligheter till flexibelt lärande. För varje kurs finns elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.