Äntligen augusti och skolstart!

Äntligen börjar en ny termin! I Gleerups digitala läromedel hittar du flera användbara nyheter. Nu är det ännu lättare att jobba ämnesövergripande och tematiskt med det nya planeringsverktyget som har utvecklats och förfinats. Flerspråkiga filmer direkt i läromedlen för årskurs 7-9 stöttar alla elever oavsett förutsättningar och behov. Dessutom kommer helt nya digitala läromedel i matematik för 7-9 och gymnasiet. 

Varje år frågar vi vad ni som använder Gleerups digitala läromedel tycker. Det gör oss stolta att andelen nöjda användare stadigt ökar. I år är vi särskilt glada över att ännu fler är mycket nöjda med innehållet i läromedlen.  

Självklart fortsätter vi jobba för att bli ännu bättre! Nu till hösten hittar du flera goda nyheter i Gleerups digitala läromedel som vi hoppas hjälper dig i din undervisning. 

Jobba smartare med planeringsverktyget 

Med planeringsverktyget i Gleerups digitala läromedel skapar du egna teman, arbetsområden och planeringar direkt i dina läromedel. I den nya versionen har du möjlighet att lägga flera avsnitt i samma modul. Det blir lättare att dela med elever och kollegor. Dessutom har vi gjort det enklare för eleverna att följa din planering. Snart kommer även färdiga planeringar i olika ämnen. 

Läs mer om alla nyheter i planeringsverktyget

Filmer stöttar flerspråkiga klassrum 

Under hösten kommer lärare och elever erbjudas flerspråkiga filmer på elevens modersmål direkt i Gleerups digitala läromedel. Elever med ett annat modersmål än svenska har bättre chans att lyckas i skolan om de får använda både modersmål och svenska i klassrummet. I samarbete med ILT Inläsningstjänst lanserar vi Begreppafilmer, korta filmer som med utgångspunkt i det centrala innehållet ger förförståelse och förklarar nyckelbegrepp i NO och SO för åk 7-9. Filmerna passar givetvis även bra för vetgiriga barn på mellanstadiet, eller gymnasieelever som behöver stärka sina grundkunskaper i ämnet.

Filmerna finns på svenska, engelska, arabiska, somaliska, dari och tigrinja. Att allt finns integrerat i Gleerups digitala läromedel gör det nu ännu enklare att stötta nyanlända elever.

Läs mer 

Fördjupningsguider på fler språk 

Redan idag har de som använder Gleerups digitala läromedel och tjänsten Begreppa från ILT Inläsningstjänst, tillgång till Begreppaguider (f d Studiestöd på modersmål) direkt i sina digitala läromedel. Begreppaguiderna är en inläst bearbetning och pedagogisk förklaring av innehållet i Gleerups läromedel.

Under höstterminen kommer Begreppaguider på fler språk i ännu fler läromedel.

Se förteckning över läromedel och språk

Ny matematik för 7-9 och gymnasiet

Nu kommer Gleerups matematik 7-9 i en helt ny version och ersätter det läromedel som finns idag. Läromedlet består till största delen av självrättande digitala uppgifter på tre svårighetsnivåer. Dessutom hittar du kommunikativa gruppuppgifter där eleverna får träna alla förmågor.

Läs mer 

Nu kommer Prefix, ett helt nytt digitalt matematikläromedel som från grunden utvecklats via digitaliseringens unika möjligheter, för kursen Matematik 1b på gy. Här finns förutom teori och exempel även självrättande uppgifter, interaktiva spelmoment samt  inbyggd räknare och grafritare.

Läs mer

Prova digitala läromedel gratis 

Välj stadium så är du snart igång!

14 Aug 2019