Omvårdnad 1, digital, elevlicens 6 mån

Digitalt
Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här Vi säljer ej till elever/privatpersoner, läs mer här
Produkt
Omvårdnad 1 är ett heltäckande digitalt läromedel för kursen med samma namn.
 
Aktuellt innehåll med hög kvalitet 
Med Omvårdnad 1 får du ett digitalt läromedel av hög kvalitet med innehåll som alltid är aktuellt. 
 
Eleverna får lära sig om frågeställningar som:

Vad innebär vanliga sjukdomstillstånd som diabetes, hjärt- och kärlsjukdomar, cancer, stroke och epilepsi och vilken omvårdnad behövs vid dessa?
Vilka centrala begrepp finns inom omvårdnad?
Hur görs observation, värdering och prioritering utifrån fysiska och psykiska tillstånd samt dokumentation och rapportering av detta?
Vilka etiska frågeställningar finns det i vård- och omsorgsarbetet?
Hur sker omvårdnad vid livets slutskede, smärtlindring och omhändertagande efter döden på bästa sätt?
Hur fungerar medicintekniska och andra hjälpmedel?
Vilka lagar finns inom vård- och omsorg?
Vilka arbetsuppgifter kräver delegering och vad innebär sekretess inom vård- och omsorg?
 
Interaktivt och multimodalt 

Här finns användbara funktioner såsom talsyntes, sök- och anteckningsmöjlighet, länkar och bildspel som levandegör materialet och underlättar inlärningen och undervisningen. 
 
Personlig lärupplevelse
Gleerups digitala läromedel har stöd för smart studieteknik och ger stora möjligheter till en personlig upplevelse. Bakgrundsfärg och textstorlek går att variera. Egna anteckningar, markeringar och favoriter samlas i personliga översikter. Det går dessutom att lyssna på all text, ljud finns i form av både inläst text (om skolan har avtal med ILT Inläsningstjänst) och talsyntes.
 
Flexibel struktur ger möjlighet till individualisering 

Omvårdnad 1 täcker kursplanens alla delar. Samtidigt har du som lärare stor flexibilitet att lägga upp undervisningen.  Du kan enkelt anpassa innehållet genom att välja de avsnitt du önskar använda, och komplettera med eget material. Du kan sedan dela din egenskapade översikt med dina elever, vilket ger stora möjligheter till individualisering. 

  • Artikelnr: 51106021
Om serien
Omvårdnad – för vård- och omsorgsutbildning

Omvårdnad 1 och 2

Omvårdnad 1 och 2 är läromedel för kurserna med samma namn inom vård- och omsorgsutbildning. Serien består av ett läromedel per kurs och finns i form av elevbok, tryckt lärarhandledning och digitalt läromedel som elev- respektive lärarversion.